Andelsvarme byder dig velkommen

 

De nødvendige teknologier er til rådighed, som kan gøre dit elforbrug og dit varmebehov  fossilfri fra de møller vi har, ved simpelthen at udnytte dem bedre. 

Og derfor kan du få billig og bæredygtig el-varme via Andelsvarme. Store effektive batterianlæg er mulige, som kan gøre dit elforbrug billig og fossilfri:  

Termiske lager som anvendes til solkraftværker se 

Det termiske lager virker på den måde, at solens varme energi fra parabolsolfangere kan gemmes i lageret og el-produktionen, som sker via et normalt dampsystem, og elproduktionen kan udskydes til der er brug for strøm. 

Hvis en bolig med el-varme skal kunne forsynes i 4 dage uden vindmøllestrøm med 4 KW til varme og el-foryning, så kan dette kraftværkssystem levere den nødvendige batteriydelse. 

  

NU anvendes det termiske lager på denne måde, i en reel batterifunktion se 

Hvis vi ser på en del af et stort kraftværk med dette termiske lager, som skal kunne forsyne en  familie med 4 KW strøm i 4 dage, når møllerne ikke forsyner. Dette skal ske sådan at kraftværksanlægget med det termiske lager, skal kunne gemme og genvinde møllerne overproduktion.  

En familie med 4 personer producerer i gennemsnit 3.200 kg affald årligt. En affaldsmængde som indeholder, 11.000 KWh energi. Familiens investeringsandel af et stort kraftværk som kan forsyne minimum 100.000 familier vil være 65 - 75.000 kr. 

Funktionsprincip:   

Når møllerne forsyner familien med strøm,   så afsættes overproduktionen som varme i det termiske lager, via el-varmeren. En affaldskedel omsætter familiens affald og varmer løbende ind i lageret. 

Når familiens andel af lageret på et store kraftværk er fyldt med 380 KWh varm energi fra overskudsstrøm, og 470 KWh varm energi fra affaldet, så er der samlet 850 KWh varm energi i lageret. Når møllerne ikke forsyner og der er brug for strøm til el-nettet, nu kan den samlede varme energi på 860 KWh omsættes til 380 KWh strøm ved en el-virkning, som på et stort kulkraftværk, på 45 %. Nu er den samlede el-mængde, som blev gemt som varme, da møllerne overproducerede genvundet ved at bruge affaldsenergien. 

Studstrupværket kunne med fordel bygges om til at virke sammen med det termiske lager og forsyne 200.000 husstande med billig el og elvarme se 

Når alt affaldet familien producerer årligt (11.000 KWh energi) omsættes i kraftværket, så giver det samlet mulighed for at gemme og genvinde hele 9.000 KWh strøm, i en reel batterifunktion når kraftværket kan forsyne familine i 4 dage uden strøm fra møllerne. Dette betyder, at hvis familien varmeforsynes med 18.000 KWh strøm og forbruger 5.000 KWh strøm til elforbrug årligt, nu skal 14.000 KWh aftages direkte fra møllerne, når 9.000 KWh skal gemme i lageret og genvindes ved hjælp af familiens affaldsenergi. Et forhold som i praksis er meget realistisk. 

Altså! Dit affald kan via kraftværkers batteriydelse levere dig strøm, netop når du har behov