Andelsvarme byder dig velkommen

 

De nødvendige teknologier er til rådighed, som kan gøre dit elforbrug og dit varmebehov  fossilfri fra de møller vi har, ved simpelthen at udnytte dem bedre. 

Og derfor kan du få billig og bæredygtig el-varme via Andelsvarme. Store effektive batterianlæg er mulige, som kan gøre dit elforbrug billig og fossilfri:  

Termiske lager som anvendes til solkraftværker se 

Det termiske lager virker på den måde, at solens varme energi fra parabolsolfangere kan gemmes i lageret, og el-produktionen kan ske, når behovet forekommer, som sker via et normalt dampsystem som på et større kraftværk. 

Store mængder strøm kan genvindes via det termiske lager efter dette princip se

Affald varmer løbende det termiske lager, og når overskud fra møllerne forekommer, varmer det også lageret via store el-varmere. Nu kan den samlede energi omsættes til 45 % strøm i store dampanlæg (som Nordjyllandsværket). Når 55 % af energien i lageret kommer fra affald og 45 % kommer fra overskudsstrøm, kan systemet genvinde strømmen 100 % set i den sammenhæng, at  affaldets energi er medgået til at genvinde overskudsstrømmen. 

 

En husstand producerer typisk 3 ton affald årligt, som indeholder 11 MWh energi, som giver basis for en årlige batteriydelse på hele 9 MWh overskudsstrøm. Dette betyder at hele husstandens varme og strømbehov kan komme fra møller. 

 

Situation for en husstand som skal kunne ydes 4 KW i 4 dage uden møllestrøm, når anlægget samlet kan kunne yde 380 KWh se  

 En families andel af et større kraftværk, som skal kunne lagre 850 KWh energi og yde 4 KW strøm til forbrug og varme vil koste 65 - 75.000 kr.

Altså! Dit affald kan via kraftværkers batteriydelse levere dig strøm, netop når du har behov