Hvordan

Mølle- og solcellestrøm koster i dag 15 øre/KWh fra nye anlæg. Ved at bruge dit affald som katalysator i store kraftværkssystemer med termiske lagre (funktionsbeskrivelse se video Link), se 

så kan det samlede system levere dig dit el- og varmeforbrug til 25 øre/KWh, netop når du skal bruge strømmen til varme. Hertil skal du typisk betale 20 øre/KWh for at flytte strømmen i el-nettet. 

I praksis vil Andelsselskabet via aftaler med store anderkendte firmaer som MAN-es, Yara og BWE (Burmaister & Wain) etablere anlæggene og de finansieres via normale lånemuligheder (pensionskasser, energiselskaber og banker). 

Andelsvarme vil lave aftaler med mølleejere om køb af strøm til 15 - 20 øre/KWh. Navnlig mange tyske møller hvis støtte ophører i 2023 vil være meget interesseret i at lave langtidsaftaler om strømsalg. Andelsvarmes kraftværker køber affald via normale licitationer. 

 

Når kraftværket er vedligeholdt, forrentet og bemandet så vil den samlede pris for den strøm som tilføres el-nettet ligge på 25 øre/KWh. alt inkl. og el-forbrugeren skal altså afholde omkostningen til at flytte strømmen i el-nettet som typisk er 20 øre/KWh. (11 øre til energinet og 9 øre til det lokale netselskab). 

 

Dvs. en varmebruger med et årligt normalt varmebehov på 18 MWh skal nu samlet betale 8100 kr. plus moms 10.120 kr. som ved en luft/luft varmepumpe i hovedrummet kan reduceres til 7 - 8000 kr. Og vi taler om 100 % fossilfri strømproduktion hvor kun møllestrøm og forbrugerens affald er medgået til at levere strømmen netop når behovet forekommer.  

Strømmen til varmeforsyning ab. kraftværket er sat til 25 øre/KWh fordi smart grid system vil give en betydelig fleksibilitet på styringsmuligheder af det samlede el-system. 

Et årligt strømforbrug over 4000 KWh er afgiftsfri for en bolig som er el-opvarmet, så varmebrugeren skal altså kun betale kostprisen for strømmen og så nettransport. 

Strøm til forbrug sættes til 35 øre/KWh da strømmen skal leveres netop som forbruget forekommer. Dvs. forbrugeren vil have en udgift på 55 øre/KWh når der betales nettransport, for den strøm som aftages til forbrug hvortil der skal betales afgifter og moms. 

Det er el-priser som brugeren kan være sikre på vil gælde i 15 - 20 år afhængig af aftale om strømleverance fra møllerne. 

Telefon

60642885

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram