Hvordan

At udnytte den strøm fra møllerne til varmeforsyning, som ikke udnyttes i dag, er ligetil og fornuftigt. 

Men boligen skal også varmeforsynes når møllerne ikke producerer. 

 

Når flere og flere fjernvarmeværker har mulighed for at producere strøm når der er fjernvarmevarmebehov så er det mest naturlige at lave en lagtidskonktakt med fjernvarmeværker om leverance af strøm til varmeforsyning af el-opvarmede huse. Et varmeforbrug som jo hænger fint sammen med varmebehovet i fjernvarmebyen. 

Nye kraftværker ved landets industrier  kan udnyttes den halm, som i dag ligger og rådner på landets marker, og store mængder fossil energi kan udfases. Kraftværkerne kan nu producere den strøm landets el-drevne varmeanlæg skal aftage når møllerne ikke forsyner. 

 

Der kan med fordel opbygges et kraftværk i Mariager og  når møller ikke forsyner, så leverer kraftværker ved industrierne strøm til dit varmeanlæg og spilddampen fra kraftværket driver nu industriprocessen - en meget oplagt og ligefrem løsning der giver industrien og el-varmebrugerne meget store økonomiske gevinster. 

Det er hævet over en hver tvivl at Dansk Salt vil være interesseret i en langtidskontrakt på møllestrøm sammen med en fastpris på spilddamp fra et kraftværk som yder strøm til danske boligers varmeforsyning.  

 Dansk Salt i Mariager se Link  bruger i dag 60 MW naturgas når produktionen aftager gas, og ved strømdrift aftager produktionen 20 MW el. 

En naturlig løsning for Dansk Salt ville være at opbygge et 30 MW halmkraftværk som yder 60 MW spildamp til salt produktionen. Samlet vil kraftværket nu aftage 90 MW halm, eller en mindre del af den halm som i dag ligger og rådner i oplandet til Mariager. 

NU råder det samlede system med udgangspunkt i kraftværket i Mariager  over 30 MW el til varmeforsyning af danske boliger. Ved et gennemsnits behov for 2 KW el pr. bolig kan kraftværket i Mariager altså levere strøm til varmeforsyning af 12.000 boliger.

Og den samlede gevinst for mølleejere, varmebrugere og Dansk Salt er meget stor, når hele energiforsyninger er 100 % fossilfri når halm som i dag ligger og rådner på markerne i oplandet til Mariager, det udnyttes.  

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram